Subscribe Us

தமிழகம் முழுவதும் இன்று முதல் பாலிடெக்னிக்-ல் சேர ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு தொடக்கம்

அரசு, தனியார் கலை, அறிவியல் மற்றும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில்
சேர ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு இன்று முதல் தொடங்குகிறது. 

அதன்படி, அரசு கலை, அறிவியல்
கல்லூரிகளுக்கு www.tngasa.in,
www.tndceonline.org ஆகிய
இணையதளங்கள், அரசு பலவகை
தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளுக்கு
www.tngptc.in, www.tngptc.com
ஆகிய இணையதளங்கள் மூலமாக
விண்ணப்பிக்கலாம்.